Posts

Showing posts from July, 2020

Ako generovať Google dokumenty

Image
Manuálne vytváranie dokumentov je zdĺhavé a náchylné na chyby. Ak vytvárate Google dokumenty často a ručne, vyskúšajte doplnok AnyMerge Docs pre Google tabuľky. Pomocou tohto doplnku môžete automaticky generovať veľké množstvo Google dokumentov. Postup je jednoduchý - vytvoríte šablónu dokumentu do ktorej vložíte značky. Následne v doplnku namapujete značky na stĺpce v tabuľke tak aby doplnok vedel z ktorého stĺpca má brať hodnoty a ako ich vkladať do dokumentu - ako jednoduchý text, link, obrázok alebo QR kód. Následne už len vkladáte údaje do tabuľky a spustíte celý proces. Tým že dáta sú teraz v jednej tabuľke a používate jednotnú šablónu, celý proces sa automatizuje. Zabudnite na Ctrl+C a Ctrl+V. Využite váš pracovný čas zmysluplnejšie a zamerajte sa na dôležitejšie úlohy ako manuálne vypĺňanie dokuemntov. Automatizujte celý proces a kľudne bežte na obed alebo kávu. Vyskúšajte zdarma doplnok AnyMerge Docs .

How to Generate Google Documents

Image
How to Generate Google Documents Automatically Creating Google docs manually is time consuming and error prone process. If you need create many documents at once try out AnyMerge Docs add-on for Google spreadsheets . The add-on can automatically generate Google documents from data in a spreadsheet. All you have to do is to create a template, add merge fields, map merge fields to columns so the add-on knows how to merge data from a column -  as a simple text values, links, images or QR codes. And you are done. Just populate data and hit the GENERATE button. Let the add-on work for you while you can focus on more important tasks than filling in data manually.