Ako generovať Google dokumenty

Manuálne vytváranie dokumentov je zdĺhavé a náchylné na chyby. Ak vytvárate Google dokumenty často a ručne, vyskúšajte doplnok AnyMerge Docs pre Google tabuľky.

Pomocou tohto doplnku môžete automaticky generovať veľké množstvo Google dokumentov. Postup je jednoduchý - vytvoríte šablónu dokumentu do ktorej vložíte značky. Následne v doplnku namapujete značky na stĺpce v tabuľke tak aby doplnok vedel z ktorého stĺpca má brať hodnoty a ako ich vkladať do dokumentu - ako jednoduchý text, link, obrázok alebo QR kód.

Následne už len vkladáte údaje do tabuľky a spustíte celý proces. Tým že dáta sú teraz v jednej tabuľke a používate jednotnú šablónu, celý proces sa automatizuje.

Zabudnite na Ctrl+C a Ctrl+V. Využite váš pracovný čas zmysluplnejšie a zamerajte sa na dôležitejšie úlohy ako manuálne vypĺňanie dokuemntov. Automatizujte celý proces a kľudne bežte na obed alebo kávu.

Vyskúšajte zdarma doplnok AnyMerge Docs.


Comments

Popular posts from this blog

How to Merge QR Codes into Google Docs

How to Generate Google Documents